Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Chín 1988

SONY DSCTulip Châu Sa

(Mẹ là tất cả đời con!)

 Mẹ ơi! Tóc Mẹ trắng ngần
Chỉ vì cơm áo tảo tần nuôi con
Ru con vào giấc mộng tròn
Mà lòng của Mẹ ngổn ngang lo buồn
Đắng cay đau khổ đời tuôn
Cuộc đời của Mẹ buồn không nguôi buồn
Trái tim cao quí Mẹ yêu
Thơm hơn hơi sữa, thanh hơn sáo diều
Chúng con khôn lớn bao nhiêu
Thân Cò lặn lội bấy nhiêu tủi phiền
Ngọc ngà dáng Mẹ như  Tiên
Như  Tiên giáng xuống từ Trời rất cao
Cho con sung sướng tự hào
Đời con có Mẹ dạt dào yêu thương
Cảm ơn Mẹ! nghe rất thường
Chắc không tỏ  hết tận tường lòng con
Mẹ ơi! Nước chảy đá mòn
Tim con Tình Mẹ mãi còn nghìn năm..

(Sơn Lộc, Trung Thu ’88)