SONY DSC
Tulip Châu Sa

Không Yêu

Ta sợ trong đời nghe tiếng Yêu
Mỗi khi thu tới đọng trong chiều
Lá sầu tơi tả rơi vàng vọt
Nhuộm úa lòng sầu theo tiếng Yêu…

Trung Học Ba Gia, 1990