Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tư 1990

SONY DSC
Tulip Châu Sa

(Thương Tặng Dương Cẩm Anh!)

Trăng lòn sợi nhớ vào bậu cửa
Cắt đứt sợi thương ta ghét Trăng
Ai bảo hôm qua Trăng lỗi hẹn
Có biết Hồn đau lặng lẽ buồn?
Đã  hứa yêu nhau tuổi học trò
Giữ lòng trong sáng tợ giấc mơ
Cớ sao Trăng trở nên vồ vập
Hồn sợ nên Hồn ghét bỏ Trăng…
Hãy đi đừng có quay lại nữa
Hồn với Trăng nay hóa lạ rồi
Cớ gì cứ đứng hoài bậu cửa
Hồn ghét Trăng rồi, rất ghét Trăng.
Sơn Lộc, ’90