SONY DSCTulip Châu Sa

Đêm nay trăng sáng…đêm rằm
Thoảng qua cơn gió lạnh căm, xứ buồn
Xa rồi những cánh chuồn chuồn
Chuỗi ngày thơ ấu giăng buồm xa khơi
Xa rồi tuổi mộng đùa vui
Đêm rằm xưa ấy với chừ khác xa…
Trăng xưa bè bạn đàn  ca
Trăng nay hồn bỗng già nua độc hành
Trăng quê vời vợi trăng thanh
Trăng qua xứ lạnh mong manh trăng mờ…
Ước gì trở lại ngày thơ
Vô tư  chưa biết mộng mơ  tủi buồn…

Quán Trọ , Đà Lạt 1993