Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tư 1996

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Nhớ

Nghìn năm son sắc khắc ghi lòng
In đậm hình Ai bóng thủy chung
Anh bên ai đó phương trời củ
Có biết rằng tôi nhớ … ngập lòng…?
Chicago 1996


SONY DSC
Tulip Châu Sa

(Bài Thơ Thứ Nhất,
Viết cho cuộc tình buồn!)

Hồn em hóa ánh
Trăng thu ngọc ngà
đêm nay vượt biển
tìm ru người tình…

Ầu…ơ…đêm vắng
em ngồi bên Anh
ru câu ân ái…
ngủ đi Anh yêu!

Chim muôn về tổ
mây trôi về ngàn
thuyền xưa ghé bến
em tìm đến Anh…

Ầu…ơ…tình em
trinh nguyên trao Anh
thăng trầm nghịch cảnh…
vẫn hoài yêu Anh.

Ầu…ơ đêm thanh
phòng Anh có lạnh?
Lời ru em đủ
ấm lòng Anh không?

Ru Anh vào mộng
yêu đương cao vời…
ngủ ngon Anh nhé
để em ngắm nhìn…

Ngủ đi Anh sẽ
thấy em đợi chờ
hôn Anh nói khẽ
yêu Anh một đời.

Nếu Anh không ngủ
từng đêm em buồn
mưa tuôn ướt gối
vui lòng Anh không?

Hồn ai bé nhỏ
thành ánh Trăng thu
đêm đêm vượt biển
tìm ru người tình…

Ầu…ơ…thanh vắng
trăng thu ngậm ngùi
người yêu say giấc
âm thầm…Trăng đi…

  Xứ  Ngưi