Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tư 1997

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Khúc Chiều

Chết lịm chiều nay dưới nắng thu
Trái tim thương nhớ bóng xa mù…
Biển hồ sóng trắng tung lên mãi
Ai biết rằng Ai khóc.. cô liêu….

Chicago- Lake Michigan-1997