SONY DSCTulip Châu Sa

Em tung từng giọt sầu lên
Tuôn theo bao tiếng nguyện cầu thiết tha
Món quà  anh gởi hôm qua
Nhớ  anh…nhớ  quá  đi ra…đi vào…
Buồn theo về giấc chiêm bao
Bóng anh yêu hiện trong tim cấu cào
Không gian cách trở lòng nhau
Mây giăng, tuyết phủ tủi câu hẹn thề
“Cuộc tình Thiên Chúa ban cho
Mai sau ta sẽ tìm về với nhau
Ngày đêm em nhớ nguyện cầu
Yêu anh đừng để nhạt nhòa nét trâm”
Tuyết rơi mà ngỡ… mưa dầm
Cố ngăn nước mắt cứ đầm đìa tuôn
Hôn lên kỷ vật … rêu buồn
Anh làm sao hiểu em buồn vì yêu!?
Chiều đi, chiều đến bao chiều
Chúa ơi! con đã  biết yêu là sầu
Chúa ban nghĩa nặng ân sâu,
Kết đôi cho chúng con gần với nhau
Thành tâm con trẻ nguyện cầu
Con tin ở phép nhiệm mầu Chúa ơi!

Giáng Sinh ‘97