SONY DSC
Tulip Châu Sa

Tình Như Trái Đắng

Tình chưa thắm bóng đêm rờ rẫm đến
Như triều dâng xoan đổ gục Cát Đài
Trái chưa ngọt bỗng rơi miền hoang vắng
Đắng cay tình mây trắng nhóm màu tang…