SONY DSC
Tulip Châu Sa

Anh sợ nói lời yêu
Khi tình chưa chín tới
Nếu phải ngồi mãi đợi
Anh sợ tình giá băng

Nhưng sợ nói lời yêu
Khi em chưa sẵn lòng
Bóng hình ai còn đọng
Tình nào em chưa quên

Anh sợ nói lời yêu
Khi tim em lạnh giá
Ôm khối tình cô độc
Lệ tình còn long lanh

Anh sợ nói lời yêu
Khi đời em đang khổ
Mãnh vỡ tình đang rơi
Cứa hồn em rướm máu

Anh sợ nói lời yêu
Em buông lời từ chối
Đau chết lòng anh thôi
Khi đời nhiều thay đổi

Anh sợ nói lời yêu
Đ ời em cò n giông tố
Vẫn chung tình khốn khổ
Kẻ bội tình xa xăm…

Chicago’ 1998