SONY DSC
Tulip Châu Sa

Mênh mông tuyết phủ  quanh hồ
Hoàng hôn buông nhẹ  điểm tô nét chiều
Nhìn theo hoa tuyết rơi đều
Lòng nghe thanh thoát cảnh chiều mênh mang
Một bầy chim nhạn bay ngang
Nhấp nhô ẩn hiện nhìn hoàng hôn rơi
Hồn chìm mê mãi bên trời
Nhớ về Đất Việt chiều nào… thôn xưa
(Chicago cuối đông, ‘98)