SONY DSC
Tulip Châu Sa

Ngã nghiêng trong lớp bụi đời,
Bèo dâu trôi dạt rã rời khói sương
Người đi …tôi đứng cuối đường
Tương tư ôm mối đoạn trường từ đây.
Tôi về vui với cỏ cây,
Bao thương yêu đó tỏ bày làm chi…
Bây giờ dõi bóng người đi…
Mai chiều quạnh quẽ người đi có buồn…
Võ vàng muôn lối hoa truông
Lỡ mai nắng bể mưa nguồn biết đâu…
Thả hồn theo tiếng nhạc sầu
Thiên thu vẫn mãi vó câu chia lìa
Khối tình tôi khắc mộ bia,
Mộ ghi Tình Lỡ trăm năm vọng người…
1999