Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Mười 1999

SONY DSC
Tulip Châu Sa

(Tặng Võ Tú Quỳnh)

Nhẹ đưa hương thoảng đâu đây
Nhìn ra hiên vắng mới hay dạ quỳnh
Đêm nay dưới ánh trăng tình
Kiêu sa lặng lẽ một mình nở hoa
Chao ôi! Dáng vẻ mặn mà
Trầm tư  một nổi lo xa chuyện đời
Hoa nghiêng như  khẽ buông lời
Thủy chung bè bạn, cuộc đời riêng ta
Buồng xuân khép chặt hồn hoa
Hỏi ai biết trước mưa sa mà dừng?
Quỳnh không quen cảnh tưng bừng
Nên đêm đêm nở dưới vầng trăng loang
Bao ân tình đón đợi Nàng
Vẫn không lay động tất gang chữ tình
Với Quỳnh mọi thứ hư  vinh
Mấy ai hiểu được tâm tình quỳnh hương
Hàn huyên ước đẫm  khuya sương
Tàn đêm tâm sự trăng hoa chưa tàn
Dạ quang từ đáy trăng vàng
Cuối nhìn quỳnh nở muộn màng về đêm…              

Oct 29, ‘99