Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Chín 2002

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Khuất xa dãy núi mây ngàn
Hoàng hôn thêm lộ vĩ hùng giang san
Nguyên sơ Hồn Việt Nước Nam
Chương Dương siêu Việt kiêu hùng Tiền Nhân

(Viết cho con trai thương yêu của Mẹ!
Khuất Hoàng Nguyên Chương.)