Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2011

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Hồn mấy Đông rồi gửi xứ xa
Nuốt bao tê tái ngấm thịt da
Rao bán nỗi buồn phơi đất khách
Mắt nâu hóa đá vọng quê nhà
Thịt da đau xé khô vạn dặm
Lệ nào chan chát xát trơ tim
Ai đem điêu đứng rào ngang dọc
Vây kín thành sầu trắc trở thêm…?

Dec 27, 2011