SONY DSC
Tulip Châu Sa

Hai mươi năm xa mù
Anh chân trời phố cũ
Tôi góc bể bên trời
Khóc tình xưa…tình xa..

Biển đời xuôi lầm lạc
Thời gian cuốn vô tình
Chút tình đầu giấu kín
Tìm về trong chiêm bao……

Chẳng trách Tôi bạc lòng
Đau tim Anh một thuở
Sao hồn Tôi rạn vỡ
Tội đời Anh! Đau Tôi…