Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2012

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Lạy Chúa là Đấng tạo dựng nên vạn vật muôn loài, trong đó có loài người, là sinh linh bé mọn chúng con! Từ đời này qua đời khác, Chúa luôn luôn là Đấng nắm giữ chìa khóa của mọi sự tốt đẹp nhất, là Đấng ANH MINH trao chiếc chìa khóa của VẠN SỰ TỐT ĐẸP đến đúng người, đúng lúc theo ý muốn của Ngài!  Con muốn cất cao giọng nói của mình vút lên vạn vật không gian kia lời cảm tạ ơn Chúa, Đấng đã ban cho con mọi sự, yêu thương con và an ủi con trong mọi hoàn cảnh con đã trãi qua, và là Đấng đã hy sinh chính mạng sống của mình, mua chuộc con bằng chính DÒNG HUYẾT vô tội của Chúa!

Lạy Chúa!  Đất nước này đang bị nhấn chìm trong tình trạng bất an, rắc rối, lộn xộn, rối loạn, suy đồi vì thái độ lãng quên Thiên Chúa của dân tộc này khiến cho tội lỗi lang tràn, nhấn chìm thế hùng mạnh vốn có từ thời lập quốc.  Nguyện xin Thiên Chúa chứng cho lòng con trong giờ phút này được sự tha tội của Chúa, hầu cho tâm hồn con Thánh Sạch trước mặt Ngài mà trình dâng lên Chúa mấy điều cầu xin cho Quốc Gia này, quê hương thứ hai của con, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ!

Con cầu nguyện cho những ai đang sống trong sự quên lãng Thiên Chúa sẽ được nhắc nhở và nhớ lại lời HẰNG SỐNG của Chúa trong Thánh Kinh Thi Thiên 9: 17 đã dạy: “Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.”   Nguyện xin Chúa giúp cho những kẻ kiêu ngạo biết tự khiêm nhường đúng như Thánh Kinh Thi Thiên 9:20 chỉ rõ từ hàng ngàn năm: “Hỡi Đức Giê-Hô-Va xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi.  Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm.”  Nguyện cầu cho tất cả các quốc gia, nhất là Hoa Kỳ sẽ luôn luôn ngợi khen Chúa, tìm cầu mọi điều tốt lành từ nơi Chúa, và chỉ trông mong sự Chúc Phước của Chúa ngày và đêm như xưa Vua David đã từng trông cậy vào Chúa. “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con.  Soi sáng mặt Ngài trên chúng con, để đường lối Chúa được biết trên đất, và sự Cứu Rỗi của Chúa được biết giữa các nước.  Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa!  Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!  Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân, và cai trị các nước trên đất.  Hỡi Đức Chúa Trời!  Nguyện các dân ngợi khen Chúa!  Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!  Đất đã sanh hoa lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng con, sẽ ban phước cho chúng con, và khắp cùng trời cuối đất đều sẽ kính sợ Ngài.” -Thi Thiên 67.

Trước tình trạng tệ đi của Đất Nước đang cưu mang con, và cưu mang hàng triệu người đến từ những quốc gia khác nhau trên thế giới, trong kỳ bầu cử này, nguyện xin Thiên Chúa thức tỉnh từng người trong chúng con đã và đang lãng quên Thiên Chúa, xin giúp chúng con hiểu được thật minh bạch giá trị của lá phiếu mà chúng con sẽ đi bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây.  Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng cho mỗi cử tri nhận biết mình cần bỏ phiếu cho ứng cử viên nào đưa ra những quyết định, kế hoạch dựa trên tinh thần nguyên lý của Thánh Kinh và một lòng ủng hộ Đất Thánh, đất nước Do Thái, đất nước đã được Chúa dựng lại vào năm 1948, ứng với lời Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký 17:8 hơn hai ngàn năm trước.  Là Vùng Đất Thánh Chúa đã chọn để Lâm Phàm và sẽ Tái Lâm!

Cùng với sự kêu gọi của tất cả các vị Mục Sư Chân Chính trên toàn quốc Hoa Kỳ, nguyện xin Thiên Chúa thôi thúc và hướng dẫn cử tri của Ngài bỏ phiếu cho ứng cử viên đã, đang và sẽ mãi mãi bảo vệ sự sống thiêng liêng của sinh mạng con người được Thiên Chúa tạo nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng thời ủng hộ định nghĩa hôn nhân theo tinh thần Thánh Kinh ấy là sự kết hợp giữa MỘT người NAM và MỘT người NỮ.  Lạy Chúa con nài xin Cha Thiên Thượng tỏ rõ ý muốn của Ngài trên từng lá phiếu, con nài xin Cha bày tỏ quyền năng của Ngài trên từng cử tri, xin giúp chúng con sử dụng lá phiếu của mình hoàn toàn dựa trên tinh thần dạy dỗ của Kinh Thánh, là LỜI HẰNG SỐNG, là KHO TÀNG mà Ngài đã để lại cho chúng con!

Nài xin Thiên Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài trong ngày 6 tháng 11, để chúng con được lớn tiếng vui mừng rằng, Hoa Kỳ sẽ vẫn là một cường quốc dưới quyền tể trị của Thiên Chúa! AMERICA, ONE NATION UNDER GOD!  Con cầu xin Chúa những điều này trong DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST! Amen!