Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Sáu 2013

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Chiều Tan..

Ôm nỗi nhớ cuốn theo tầng mây tím
Đang trôi dần về quê mẹ… hoàng hôn
Gặp vạt nắng chiều vàng xuyên hoa cỏ
Đánh rơi rồi nỗi nhớ xuống trùng dương…