SONY DSC
Tulip Châu Sa

Mây yêu thiên nhiên như chính hơi thở mình, nàng yêu đến vô cùng.  Nhìn thiên nhiên tồn tại trong vũ trụ bao la càng kỳ vĩ bao nhiêu thì Mây cảm thấy sự tồn tại của mỗi con người trong vũ trụ này càng nhỏ bé bấy nhiêu.  Nhưng dù nhỏ bé đến  thế nào chăng nữa, sự tồn tại của mỗi con người đều cần thiết trong vũ trụ.  Thượng Đế không ngẫu nhiên ban sự sống cho bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì trong vũ trụ này, vì thế mà bất kỳ sự vật nào tồn tại trên thế gian cũng đều có ý nghĩa riêng của nó.

THIENHIEN
Niagara Falls, Photo was taken by Tulip Châu Sa

Quá  khứ từ nay  Mây xin khép lại.  Mây cầu xin Thượng Đế  tha thứ  cho người và cho Mây.  Mây không muốn liên hệ với những người trong quá khứ đã vô tình hay cố ý làm khổ Mây, vì  điều đó  khiến Mây mỗi  ngày cách xa Thượng Đế hơn.  Sẽ rất khó nếu Mây muốn quên đi quá khứ mà nàng phải đối diện với những gì dễ khiến Mây xúc động và nhớ tới quá khứ không vui.  Từ  giờ, Mây luôn ý thức sự tồn tại của Mây nhất định có một ý nghĩa nào đó trên sâu khấu cuộc đời này. Mây sẽ cố gắng sống hết mình, không ảo tưởng về lời hứa sửa đổi của bất kỳ ai, không phân tâm vì họ.  Sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt thời gian sống còn lại được hạn định bởi Thượng Đế dành cho riêng Mây.

Với Mây, sống là để YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI! Yêu thương bằng hành động thực tế, nghĩa là sống phục vụ tha nhân, cho đi tất cả, không hề giữ gì lại cho riêng mình. Mây sẽ  trình diễn vỡ kịch đời Mây đúng với những giấc mơ sâu thẳm chói sáng trong tâm hồn Mây từ nay cho đến ngày Mây về với Thượng Đế…