SONY DSC
Tulip Châu Sa

050“Nếu bạn không biết trân trọng những giá trị thuộc về tinh thần, bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Bởi vì Hạnh Phúc vốn vô hình và bạn cần phải dùng tâm hồn mình để cảm nhận nó. Hạnh phúc thuộc về phạm trù của những giá trị tinh thần. Đối với tôi, Hạnh Phúc hoàn toàn không liên hệ gì đến vật chất cả.” (Trích Tự Truyện Châu Sa)