Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Hai 2016

SONY DSCTulip Châu Sa

image

Giá Trị và Mục Đích của đời tôi trong cuộc sống này hoàn toàn không phụ thuộc vào việc tôi là ai, cũng không phải do đếm bằng những gì tôi đã làm, những gì tôi đang có, hoặc những gì người khác đã làm cho tôi, mà Giá Trị và Mục Đích sống của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa Cứu Thế Giê-Su và chỉ phụ thuộc vào một mình Ngài mà thôi!


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Thi and her Team made Gold last Sunday

She made Gold in her first Volleyball tournament last Sunday, Jan 7, 2016 at Buckeyes. I love the way her team played hard at each tournament. I’m proud to be her “crazy” fan and a photographer for her 15 Summit Team! She is ready for her President’s Cup tournament this Saturday and Sunday at Greater Columbus Convention Center, Ohio.
I pray that Jesus will strengthen her as He always does for her, protect her from any accidentally harmful injuries.


13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

NGÀY ĐẦU MỘT NĂM
(Cho riêng tôi và quý anh chị em tôi yêu trong gia đình của Chúa!)

Lạy Chúa Toàn Năng Hằng Hữu,
13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nXin Cha hướng trái tim con đến gần với Cha hơn trong năm mới này. Con xin Ngài dẫn dắt tâm trí con, lấp đầy linh hồn con bằng Niềm Tin và Hy Vọng vào Chúa Cứu Thế Giê-Su. Xin Đức Thánh Linh kiểm soát ý chí của con hoàn toàn. Xin đừng để con nghịch lại Chúa về bất cứ điều gì trong đời sống con. Xin Đức Thánh Linh dấy lên ngọn lửa hăng say nhiệt thành yêu Chúa và phục vụ Ngài trong tim con, xin sử dụng con theo cách Ngài mong muốn cho công việc Nhà Chúa. Xin giúp con làm mọi việc vì Danh của Ngài và vì ích lợi của con cái Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-Su.

Lạy Chúa, con xin hiến dâng đời con cho Chúa. Xin Chúa giúp con gìn giữ môi miệng mình, xin giúp con ý thức sâu sắc chỉ nghĩ và nói những lời nói chuyên chở sự cảm thông, khuyến khích và tốt lành! Xin Cha nắm chặt tay con, hướng đôi chân con đi trên con đường Chúa chọn cho con, con không ngại gian nan trắc trở Chúa ạ! Xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt con suốt lộ trình về Vương Quốc của Chúa, xin đừng rời khỏi con. Con yêu Chúa, yêu tất Cả những gì thuộc về Chúa.

Lạy Chúa, xin Ngài giúp con sống theo gương Chúa Cứu Thế Giê-Su khi Ngài còn trên đất để từ đó mà nhiều người còn xa cách Chúa sẽ thấy những điều kỳ diệu của Chúa mà tin nhận Ngài để được thay đổi và sống một đời sống mới tràn đầy niềm vui, hy vọng, hạnh phúc và bình an, để rồi ai nấy đều chọn cho mình một thái độ sống đúng đắn nhất, đó là sống để ngợi ca Danh Vinh Quang của Chúa!

Ngày đầu một năm, con hết lòng cầu xin Chúa những điều này từ trái tim con trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-Su, Amen!


SONY DSC
Tulip Châu Sa

Chicago- I once thought my life would be sweet pink, and then after September 25, 1999, life berried my dream in a darkest tunnel. It took me 11 years to went through it to reach out the light at the end of that terrifying tunnel… Thank You Lord for bringing me out of its!
Chicago- Ngày mà tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ là màu hồng dịu ngọt, rồi sau ngày 25 tháng 9 năm 1999, cuộc sống chôn vùi giấc mơ giản dị của tôi trong một đường hầm tối tăm nhất trần gian. Tôi đã mất 11 năm để lê lết qua đường hầm khủng khiếp đó và cuối cùng tôi cũng đã tiếp cận với ánh sáng ở cuối đường hầm man rợ. Tạ ơn Chúa đã mang con ra khỏi đường hầm tăm tối ấy!

a