Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Ba 2016

SONY DSCTulip Châu Sa

Me

Tôi học được sự TỰ MÃN NGUYỆN qua chính hoàn cảnh lao đao của Mẹ tôi và của chính mình. Chúa Giêsu là nguồn sức mạnh tinh thần của Mẹ và của tôi, Ngài giúp chúng tôi nhận biết chúng tôi cần nên sống với những gì mà bản thân mình không hề mong đợi, ngay cả khi bao tử kêu gào vì đói hay trái tim muốn nổ tung vì đau!

I had learned the self satisfied through the writhing in anguish situations of my Mother and mine. Jesus is the source of our spirit strength, He helps us recognize we need to live with what my mother and I never expected, even when our the stomachs screaming from starvation or our hearts want to explode from pain!