13417421_1066119556815468_8713517097222425363_nTulip Châu Sa

🌷Mình nghĩ Anh Ba mình nói đúng, mẹ đã mua quá nhiều áo ấm mùa đông cho mình. Hay tại mình mê ra ngoài chơi tuyết nên mẹ mua nhiều áo ấm cho mình!? Có lẽ vậy😇

🌷I think my brother was right when he said, ” mom, you bought too many winter coats for Autumn, she doesn’t need that much.” My mom just adopted me more then two years and I enjoy playing in snow. Maybe that’s why she keep buying winter coats for me😇