Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Hai 1994

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Sao buồn lệ chẳng buồn rơi
Tâm lòng uất nghẹn chơi vơi trong chiều
Lá vàng tiễn gót chân xiêu
Chiều lên, chiều xuống lại chiều chiều sa…
Ơ  kìa! Châu lệ ứa ra…
Lệ ơi! Rơi xuống xin đừng về  tim…

Phưc LĐông,
Tết NguyêĐáng 1994