Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 1995

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Ai về  nước Việt xa xôi ấy
Nhắn hộ  dùm ta  đến mẹ yêu
Chim non từ độ xa biết xứ
Khát khao hơi ấm Mẹ đêm ngày
Xa cách nghìn trùng bay mỏi cánh
Thu mình trong hoang lạnh bơ  vơ ….

(Chicago, Winter’95)