Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Tám 1998

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Chiều trước biển hồn nghe lạnh vắng
Gió  Thu qua rớt giọt sầu cay
Nghe miên  man thương nhớ  vơi đầy
Lòng chua xót phận đời viễn xứ?

Ta khác gì cánh rong rêu ấy
Trôi ngoài xa biết dạt về đâu
Da diết nhớ bóng hồng đất mẹ
Hiểu gì không lòng xót xa lòng…

Ta lại nhớ sân trường cánh phượng
Nhớ người em dáng nhỏ thân thương
Trưa nắng cháy giữa lòng phố nhỏ
Tóc thề buông sợi nhớ sợ thương

Ta trở về kiếp đời viễn xứ
Giấc mơ  hoang trống vắng tình người
Buồn nhân thế đêm ngày tất bật
Chạy theo tiền giết chết đời xanh

Cô bạn bảo tình người khô cạn
Xứ  sở  này tiền bạc hư  danh
Là đích nhắm của loài yêu quái
Không hiểu ra hai chữ ân tình

Đứng trước biển con tim rung cảm
Ta phân vân trong bước độc hành
Đi về đâu trước biển mênh mông
Ta! đơn chiếc cuộc đời viễn xứ …
               

1998