Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Mười 1996

SONY DSC
Tulip Châu Sa

(Thương Tặng Thu Vân!)

Xuân hai năm trước tao mầy đó
Còn nhớ không Vân thuở học đường
Kỳ thi vừa mãn là dông tuốt
Về chứ Mẹ mong đợi tháng ngày
Mầy cũng như  tao khác chi đâu ?
Nửa đêm gà gáy chạy ngõ sau
Gõ cửa ầm ầm kêu “Mẹ hỡi!
Con đã về đây!” Mẹ thức ngay…

Giờ đây Xuân đến có đâu còn
Kỷ niệm ngọt ngào thuở vàng son
Hôm qua tao nhận thư  chị Thảo
Mới biết từ nay biệt Bóng Cò…!
Chiếc giường vắng Mẹ thay vào đó
Nghi ngút bàn thờ quyện khói hương
Đắng cay sao cứ gieo sầu mãi
Đau cảnh chồi xanh khóc lá vàng…

Phương này Vân hỡi tao buồn lắm
Xa Mẹ, xa quê, vắng bóng Xuân
Còn mầy đau chết phương trời đó
Bóng Mẹ ai xuôi ngã xuống mồ…
Trở về Quảng Ngãi dăm ngày Tết
Không biết nửa đêm mầy gọi ai!?
Mẹ giờ vĩnh viễn không lên tiếng
Vân hỡi! Xuân thôi hết đợi chờ…

Cuối đầu cầu nguyện Chúa trên cao
Lắng nghe con trẻ khấn nghẹn nghào…
Bạn của con giờ bi thiết lắm,
Chúa ơi! Xin hiểu nỗi thương tâm
Thứ tha tội lỗi Người xấu số
Đỡ nâng con trẻ bước tương lai
Con tin Thiên Chúa ở Trên Ngai
Gật đầu chấp nhận những điều con xin

(Chicago, Đông’ 96)