Nơi Bình Yên Ta…Viết…

Monthly Archives: Tháng Mười 1998

SONY DSC
Tulip Châu Sa

Lạnh

Hôm nay lại lạnh nữa rồi
Gió  từng cơn rít, lá  từng đợt rơi
Trên không lặng lẽ  mây trời
Cuốn theo sắc tím…cho lòng đổ mưa…

(Chicago, Oct ‘98)